Naturskyddsföreningen kräver; ta bort giftiga kreosotstolpar

Källa: TV4. Naturskyddsföreningen vill att elbolagen fasar ut elstolpar inpregnerade med det cancerframkallande miljögiftet kreosot. Runt 4 miljoner kreosot-stolpar står ute i svenska marker idag och det fortsätter att öka – trots att det finns miljövänliga alternativ. Se video.