Naturnära skogsbruk – där inkomster och biologisk mångfald går hand i hand

naturnära
Bild:Pxhere

Källa: fältbiologerna.se. I Tyskland finns det ett skogsbruk som skapar bättre ekologi och ekonomi på samma gång. Det kallas för naturnära och utgår ifrån naturens villkor istället för människans. Att sluta kalavverka, gödsla, bespruta och dika är oerhört viktigt för att skogen och dess arter ska fungera och leva vidare. När vi inte kalavverkar förebygger vi förluster vid storm och arter behöver inte utrotas från en hel yta. När dikningen upphör ges alla vattenbundna arter en chans att överleva i skogen. Eftersom vi har bannlyst sådd och plantering så får det träd som är bäst anpassat för en plats leva där, antalet träd som dör i onödan försvinner och virket blir av bästa möjliga kvalité – rakt och starkt.  Lära mer