”Mycket av det som byggs är inte hållbart.”

Källa: Byggvärlden.se.– Mycket av det som byggs i dag är överhuvudtaget inte hållbart, säger Ulrika Mebus, byggnadsantikvarie och fastighetsförvaltare på Riksantikvarieämbetet.
Hon anser att det är för mycket ”smäck” och att många fönster byts ut helt i onödan.

Riksantikvarieämbetet är en nationell myndighet med ansvar för frågor om kulturmiljön och kulturarvet. Deras verksamhetsidé är att se till att kulturarvet bevaras, används och utvecklas. Läs mer.