Tegelhus – murförband nu och då

monastery, monastery vaults, cloister

Text: Ekobyggportalen, Bygga hus.  Trä och tegel är det två material som byggde vårt land  före betongkonstruktionernas tidevarv. Den stora svenska tegelepoken var på 1800-talet, då industriell framställning av tegel, mot tidigare handslaget, gjorde det möjligt att massproducera materialet. Dessutom hade många städer drabbats av förödande bränder, vilket gjorde att man valde stenhus i stadskärnorna istället.  Konsten att mura och använda tegel som byggnadsmaterial går tillbaka många tusen år i tiden. Så gör även den fascinerande murförbandstekniken.  

Murförbandsteknik är sättet att placera stenar i särskilda mönster som binder ihop murar av olika slag. En väldigt central del i detta är såklart att placera stenarna på ett sådant sätt så att muren håller ihop, oavsett om det rör sig om ett skal med främsta syfte att vara vackert eller en stomme som kräver mer stabilitet. Nedan följer en rad exempel på några av våra vanligaste murförband. Läs mer