Mindre stress, depression och ångest med fåglar och träd vid hemmet

Natur- fågel-finkKälla: natursidan.se. En ny studie från University of Exeter, British Trust for Ornithology och University of Queensland visar att folk som bor i bostadsområden med fåglar, buskar och träd löper mindre risk att drabbas av depression, ångest och stress. 270 personer med olika ålder, intäkter och etnicitet deltog i studien och forskarna fann ett samband mellan hur folk mådde och hur många fåglar som sågs under eftermiddagen och hur mycket träd och buskar de hade i närheten. Read more