Miljöprofil viktigare för fastighetsbolagen

Källa: Miljö & Utveckling

Från att ha varit segstartade har en tydlig miljöprofil blivit en vanlig varumärkesstrategi bland fastighetsbolagen. Det är också en anpassning till företagskundernas krav på grönare kontorslokaler.

Läs mer