Mer stadstrivsel med fågelsång

finch-371311_640Källa:Bofast. Ljudet av fågelsång gör oss mer positivt inställda till stadsmiljön, enligt en studie från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Göteborgs universitet. Därför är det viktigt att bevara träd, buskar, parker och små gröna kilar när städerna förtätas, menar forskarna.nder studien fick studenter se bilder på stadsmiljöer samtidigt som de lyssnade på fågelljud. Oavsett vilken fågel som sjöng upplevdes stadsmiljöerna som mer positiva när de ackompanjerades av fågelsång. Läs mer.