Relaterade nyheter

  Text och foto: Cathrine Bülow. Täck marken med så mycket grönska som möjligt –  blommor, buskar, träd och ängsmark som ger föda och skydd till andra växter och djur. På så sätt hjälper du den biologiska mångfalden på traven. Undvik att hårdgöra stora ytor – som begränsar biomångfalden.  Betongplattor och asfalt är dessutom miljöbelastande material som förhindrar regnvatten att filtrera ner i marken på ett naturligt sätt. Därmed belastas vattenledningsnätet och översvämningar kan lättare uppstå.  Använd istället markbeläggning av naturmaterial grus, marktegel eller natursten. 

  Skippa helt miljöskadliga kemiska bekämpningsmedel för att få bort ogräs eller mossa mellan markplattor. och konstgödsel Avstå även från tryckimpregnerat virke och kemiska träskyddsmedel för trädäck och kantträ. Läs mer 

  Asfalt (bitumen)

  Asfalt är en petrokemisk produkt. Den misstänks i vissa fall vara cancerframkallande och kan innehålla många olika ämnen beroende på råvarans ursprung. De farligaste ämnena i asfalten är polycykliska aromatiska kolväten. Halten av dessa kan vara hög i viss asfalt medan den ibland är obefintlig. Viss asfalt är vattengenomsläpplig och tillåter därmed regnvatteninfiltration.

  Betong

  Det finns många olika typer av markbetongplattor men det är inget miljövänligt alternativ. Betong förbrukar mycket energi vid framställning och ger genom sitt cementinnehåll upphov till klimatskadliga koldioxidutsläpp.

  Gräs

  Gräs har en god förmåga att släppa igenom regn och gräsmattor kan vara trevliga att spela boll och sola på till exempel men de utgör en artfattig miljö. Begränsa därför gräsmattytorna i din trädgård och varva dem gärna med högvuxna partier. För en ökad  biologisk mångfald kan du också välja en grässort med insådd av ängsväxter istället. Avstå helt från kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel.  Klipp helst gräset med elgräsklippare eller handgräsklippare, eller lie istället för med en bensinvdriven gräsklippare..

   

  Marktegel/markkeramiska plattor

  Dessa plattor är frostsäkra. De kostar en del energi att framställa men är ett estetiskt tilltalande och i övrigt sett ett bättre miljöval än betongplattor och asfalt. De har lång hållbarhet.

  Natursten

  Natursten är i likhet med marktegel vackert och samtidigt en bra ekologisk  lösning. Sten kan läggas nästan överallt.

  Grus/tegelkross/singel

  Grus är en ändlig resurs som måste fyllas på regelbundet. Grus på sluttande underlag spolas lätt bort vid regn. Tegelkross är en bra produkt som görs av rester från tegelproduktion.

  Bark och spån

  Bark och spån kan vara ett lämpligt material om en halvhård beläggning önskas. Det håller ca 4 år innan en ny påfyllning måste göras. Tänk på att inte använda tryckimpregnerat trä som kantmaterial.

  Trä

  Trä som ligger direkt på marken ruttnar. Det måste därför höjas upp till ett däck. Utsatta delar kan  metallskos. Använd motståndskraftigt kärnvirke av t.ex. al, ask, ek, furu eller alm. Använd inte tryckimpregnerat virke. Använd heller inte kemiskt träskyddsmedel för underhållsbehandligt då detta är miljö- och hälsoskadligt. Linolja är ett bra miljöalternativ. Numera finns även linoljetryckimpregnerat virke att köpa. Se träskydd.

  Geoprodukter

  Geoprodukter är nät, mattor eller membran som används i mark för separering, armering eller dränering, som skydd mot grundvatten eller erosion. Använd produkter tillverkade av oskadlig plast (polyeten, polypropylen) eller av naturprodukter. Det finns geoplattor tillverkade av kokos och geomembran som innehåller vattentät lera i form av bentonit.

  Källor:

  Byggekologi – kunskaper för hållbart byggande, Varis Bokalders, Maria Block — AB Svensk Byggtjänst 2004, ny version 2010

  Ekologiskt byggande och boende, Könemann 1998

  Föreläsningsanteckningar, Bärkraftigt Byggande och Boende. Dalarnas högskola 2007-2008