Text: Cathrine Bülow. Ända sedan antiken har människan använt keramiska plattor för byggnadsändamål. De är slitstarka och underhållsfria och med vackra färger och mönster kan de vara en verklig prydnad för rummet. Men tillverkningen är energikrävande och vissa importplattor från låglöneländer kan innehålla tungmetaller som bly. Satsa därför på produkter främst från Europa, där transporterna också blir kortare. Välj allra helst miljöcertifierat kakel, som numera finns på marknaden, eller lågbrända teracottaplattor som innebär en låg energiåtgång. Ett komplett miljöanpassat utbud av fix, fog och underlagsprodukter finns också, om ej än i Sverige, och kan beställas via nätet.

Tänk på att inte riva gamla kakelplattor eftersom äldre kakelfix ofta innehåller asbest. Rivningen innebär stor dammbildning och därmed en betydande hälsoriskSkicka in en materialtest om du är osäker. Läs mer

Tungmetaller i plattor från låglöneländer

Klinker framställs av naturmaterial som fältspatlera eller porslinslera, kvarts och krita. Massan pressas i formar och bränns vid hög temperatur. Tyvärr använder vissa tillverkare också bly, kvicksilver och kadmium för att få starka färger på plattorna. Det är förbjudet i Sverige men mycket plattor importeras från låglöneländer och det är svårt att helt veta vad de innehåller och att spåra plattornas ursprung.

orinetaliskt kakelVälj gröna plattor

Tungmetallerna är troligen bundna i glasyren och utgör därmed inte någon hälsofara. Men såklart ska du ändå välja giftfria produkter. Idag finns miljöcertifierad kakelleverantör (via Green Building Council). Här tillåts inte de här gifterna och man arbetar också för att minska energianvändningen vid framställningen. Undvik helt produkter från länder med låga miljö- och arbetsmiljökrav.

Tillverkningen av keramiska plattor är också vatten- och energikrävande, med ugnstemperaturer mellan 1000- 1500 grader vid bränningen.

Terakotta -en sund och miljövänlig produkt

TeracottaEn miljöprofilerad producent arbetar med slutna kretslopp av vatten och använder grön el för att minska miljöbelastningen. Terrakottaplattor är ett miljövänligt alternativ eftersom de bränns vid en lägre temperatur och är obehandlade. De verkar dessutom fuktutjämnande och vämeabsorberande. De kan behandlas med en naturbaserad olja eller vax.

Det finns också ”Green Tiles”på marknaden som är tillverkade med upp till 80 procent återanvänt material.

Skillnad på kakel och klinker

Skillnaden mellan kakel och en klinker består i betydligt högre täthet i godset hos klinker genom att leran bränts till den sintrat (smält ihop). Det ger högre hållfasthet, slitstyrka och hållbarhet för kyla och värme. Kakelplattor har jämförelsevis poröst gods och används normalt endast på inomhusväggar i vårt klimat. För golv väljs klinkerplattor, för utomhusanvändning måste frostsäkert klinker användas.

Glaserat eller inte?

Plattorna kan glaseras genom att malt pigment bränns fast på ytan. Men en  skyddsyta kan också fås genom att plattan formas med högt tryck under bränningen. Metoden ger ett lika tätt ytskikt och 10 gånger högre reptålighet.

Mosaik

Mosaik är en dekorativ komposition av små bitar bestående av glas, sten eller porslin som sätts med murbruk, fix eller cement. De äldsta mosaikerna man känner till är ca 50000  år gamla.  Här kan du tillämpa samma miljötänk som för keramiska plattor i övrigt

Kakelfix/fästmassa

bio_plattenkleber_web (1)Förr sattes keramiska plattor i rent murbruk- en konst få behärskar idag. Numera används kakelfix. Det har underlättat sättningen men innehåller en del kemikalier. Se speciellt upp med plastbaserade fästmassor som förutom miljöovänlig plast innehåller andra miljö- och hälsobelastande tillsatser.  Undvik också vattenbaserad fix eftersom den innehåller biocider bekämpnings/konserveringsmedel).

Välj i första hand ekofix som du kan beställa på nätet från Schweiz eller Tyskland, i andra hand ”vanlig” kalk- eller cementbaserad fix. Av de  produkter du hittar i den vanliga bygghandeln innehåller de minst konstigheter. En del ekobyggare sätter använder lera som som fix och fogbruk.

Mer om fix och och fästmassa

Överlag finns ett betydligt större utbud av gröna byggkemiprodukter på den tysktalande marknaden, bland annat ekovarianter av kakelfix (Bio-Platten – und Fliesenkleber). 

Tillverkare av grön kakelfix är företag som Haga och Auro. Deras fix innehåller inga syntetiska ämnen utan består av  kalksand, cement, cellulosa, biologiska bindemedel och växthartser. Efterfråga gärna de här produkterna i din byggbutik eller beställ dem via nätet hos tillverkare eller ekobyggnätbutik .

Cement och kalkbaserad fix

När fästmassorna innehåller kalk eller cement kan biocider (giftigt konserverings/bekämpningsmedel) undvikas. De är därför ett bättre alternativ än vattenbaserad fix. Ingredienser förutom kalk och cement kan vara cellulosa men också miljöskadliga tillsatser som polyvinylacetatplast, akrylater och kalciumformiat.

Plastbaserad fix ska du definitivt välja bort. Den består av tvåkomponents epoxi. Härdämnena kan innehålla giftiga fenoler och aminer. Fix med plast innehåller dessutom alltid giftiga biocider.

Krav på underlaget

Klinker och kakel är inte helt vattentätt då fukt går ner genom fogarna. Underlaget måste därför vara mineraliskt eller i våtrum med vattenexponering mot kakelytan vara försett med ett tätskikt(vilket kan vara miljömässigt problematiskt). Läs mer under badrum.

I andra rum än våtrum ska underlaget vara rent, torrt och sugande. Undergolv av träfiberskivor, trä eller annat organiskt material behöver förbehandlas. Även här  finns gröna alternativ, till exempel från schweiziska Haga i form av utjämningsmassor, bind- och häftemulsion med mera. Den sistnämnda innehåller visserligen plast i form av Vinyl-Acetat-Copolymerisat men till skillnad från konventionella produkter ingår inga tensider, mjukgörare och konsistensgivare.

Mineraliska underlag, som till exmepel betonggolv, måste inte förbehandlas men eventuella rester av lim, puts och färg måste avlägsnas. Porösa mineraliska underlag som tegel, lättbetong etc behöver, enligt schweiziska Haga naturbyggprodukter, förbehandlas med silikatlösning( vattenglas), en naturlig produkt baserad på kisel och syre.

Företaget är specialiserade på mineraliska ekobyggprodukter och tillhandahåller ett komplett miljöanpassat sortiment för plattsättning med fix ( bio-platen und fliessenkleber), kakelfog, utjämningsmassor med mera som kan beställas via nätet.

Se upp med asbest vid rivning av gammalt kakel

Källa:Galliag.ch
Källa:Galliag.ch

Under ”asbestens storhetstid” blandades de farliga fibrerna in i en mängd byggmaterial, däribland kakelfix. Är ditt kakel satt före 1982 ska du utgå från att det innehåller asbest. Riv inte själv. Gör materialtest via labb eller saneringsföretag

Kakelrivning tillsammans med rivning av asbesthaltiga golvmattor utgör kanske den största källan till asbestexponering för hemmafixare då dammbildningen sker inomhus och blir mycket stor vid dessa renoveringsarbeten. Det kan därför utgöra en betydande hälsorisk.

*Vanligen nämns inga företag i Ekobyggportalens texter. Det blir lätt orättvist, inte minst mot dem som valt att annonsera hos oss. Undantag kan göras om ingen konkurrens finns inom ett visst område eller om det som i detta fall rör ett utländskt företag där  läsare efterfrågat produkterna och de är svårfunna i Sverige.

Berge Bjorn Bjørn,The Ecology of Building Materials, Routledge Architectural Press 2009

Bokalders Varis, Block Maria, Byggekologi – kunskaper för hållbart byggande,— AB Svensk Byggtjänst 2010

Schmitz Günter Thomas, Ekologiskt byggande och boende, Könemann 1998

FöreläsningsanteckningarBärkraftigt Byggande och Boende. Dalarnas högskola 2007-2008

www.haganatur.ch

www.kakeldaxgruppen.se