Man måste se på hela konstruktionen om man vill bygga ett hållbart hus!

Källa: www.tegelinformation.se. Årets ovanligt hårda vintervädret med snömassor och häftiga stormar ställde inte bara till trassel i trafiken. Det nya klimatet orsakar också påfrestningar för mindre robusta huskonstruktioner med fukt- och mögelskador som följd.

– Alla byggmaterial skadas men det gäller att se på hela konstruktionen om man vill bygga ett långsiktigt hållbart hus, säger Ingemar Samuelson, föreståndare för portalen Fuktcentrum och med sin arbetsplats på SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, i Borås.Läs hela artikeln här.