Malmö först med miljöcertifierad stadsdel

malmöKälla: Byggvärlden.se. Malmö blir först i Sverige med en hållbarhetscertifierad stadsdel . Det är Masthusen i Västra hamnen som får sitt BREEAM Communities-certifikat, och blir den första stadsdelen utanför Storbritannien som miljöcertifieras.

Tidigare har enskilda byggnader miljöcertifierats men nu certifieras för första gången totalmiljön i en hel stadsdel. Intyget som är det första i Sverige är ett bevis på att området klassas som hållbart ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Läs mer.

Bildkälla:Mhus.se