Måla miljösmart och hälsosamt

Källa: Kloka hemFärg. Text: Cathrine Bülow. De flesta människor målar någon gång om hemma. I EU säljs det färg till ett värde av 12 biljarder kronor varje år. I de allra flesta fall är det plast vi smetar på väggarna. En färg med baksidor – för både människa och miljö. Men det finns mer hälsosamma och ekologiska alternativ. Kloka hem guidar dig genom produktpaletten av bra färger. Läs mer.