Måla med slamfärg

träKälla: Gård och torp.se. Ingen färg är så intimt förknippad med den svenska landsbygden som röd slamfärg. Husen har målats sedan mitten av 1700-talet då pigmentet från Falu koppargruva blandades med mjöl och vatten och satte färg på den gråskaliga bebyggelsen, först den ståndsmässiga och fram mot slutet av 1800-talet även den folkliga.
Än i dag används röd slamfärg i stor utsträckning, även om tillverkare och återförsäljare av moderna fasadfärger som akrylat- och alkydfärger lägger stora resurser på reklam för att vinna marknadsandelar. Slamfärgen har dock överlägsna egenskaper… Läs mer.