Liten plats för barn i tät stad

 

stadtkindKälla: Svd. Stockholm står i dag inför en kraftfull befolkningstillväxt. Men vi upplever att framför allt barnen inte får någon plats när vår framtida stad planeras, skriver landskapsarkitekterna Emelie Brunge, Maria Engström och Petra Lindeqvist. Fokus ligger på att klara bostadsförsörjningen och att maximera intäkter till staden. Det leder till en tät exploatering där ytor för människors vardagsliv som gårdar, parker och torg minimeras eller kompromissas bort i avvägningen mot andra intressen. I dagens utbyggnadsområden byggs inga stora parker som Humlegården eller Vasaparken i den äldre stenstaden, utan endast små kvartersparker som ska serva hela bostadsområden. Läs mer.