Kritiken mot passivhusen

Källa: klokahem.com. Chris Butters och Bente Nuth Leland, medlemmar i GAIA arkitekter, i Norge har skrivit och gett ut boken Fra Passivhus til sunne hus. I Norge satte den nya byggnormen, som menar att alla hus i framtiden skall byggas som passivhus och ha mekanisk från- och tilluftsventilation med värmeväxlare, igång en debatt om framtidens husbyggande. Läs mer.