Konferens om industrihampa

Alnarps Lantbruksuniversitet, 28 mars 2012. Ekobyggportalen har flera gånger skrivit om hampa som isoleringsmaterial och textilfiber. Hampan har många ekologiska fördelar. Hampafibrer är slitstarka ,ingen besprutning  krävs och växten kan odlas i Sverige.

Det är i år tio år sedan den första hampkonferensen arrangerades i Sverige. Konferensen arrangerades av Hampanätet, Hushållningssällskapet iMalmöhus och Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp. Nu kommer en ny möjlighet att möta producenter, näringsidkare, distributörer och andra aktörer inom produkthantering av den svenska industrihampan.

De företag som för närvarande arbetar med industrihampa i Sverige är odlarna själva, samt importörer av industrihampans råvaror från andra länder. Därför skall konferensens målsättning vara att svenska odlare,
producenter, marknadsförare och distributörer möts upp i diskussionerna.Konferensen vill lyfta fram hampans kvalitétshöjande egenskaper och medverka till att aktörerna möts med en samlad kunskap och delge varandra
sina erfarenheter. Problematiken med odling och andra jordbruks relaterade frågeställningar skall inte behandlas särskilt under konferensen. Istället ska fokus hålla på förädlingen av råvaran .Nationell industrihampa konferens – Marknad för hampprodukter – idag och imorgon

Plats: Alnarps Lantbruksuniversitet, 28 mars 2012

Tid: 28 mars 2012 Kl: 9 – 17 (frivillig eftersitts med en enklare buffé)

Kostnad: 200 kr exkl moms (kaffe och lunch ingår)

Arrangör: Prof. Bengt Svennerstedt (Partnership Alnarp)

Medarrangör: Nilzabodens hampaprodukter (Git Skoglund)

Se länk för utförligt program och anmälan:  
http://partnerskapalnarp.slu.se/gem/ettan.aspx