Kombo – ett modernt kollektivboende

Källa: Byggvärlden.se. Varför bygga mindre när man kan bygga större?Så tänker Utopia arkitekter och Järntorget som vill lösa bostadsbristen genom att bygga kollektiv.Några av fördelarna är att lägenheterna blir billigare och kan byggas i mer bullerutsatta lägen.

Emma Jonsteg, vd på Utopia arkitekter, och Monica Mundt-Petersen, projektutvecklare på Järntorget, tycker att det är dags för branschen att öppna ögonen för vad folk vill ha. Tillsammans står de bakom projektet Kombo, ett koncept för modernt kollektivboende. Läs mer.