Kemikalieexperter avråder starkt från tappvattenrelining

Källa: vvsforum.Experter förordar försiktighetsprincipen och avråder därför starkt från att använda epoxiplaster i tappvattenledningar som renoveringsmetod. Plasterna innehåller det hormonstörande ämnet bisfenol A som EU-kommissionen i höstas förbjöd i nappflaskor. Men reliningaktörerna hävdar att bisfenolen är bundet i plasten och inte avges till tappvattnet.Läs hela artiklen här.