Hur hållbart är hållbart?

Skärmklipp-hurSeminarium i Uppsala tisdag 25 april.

Det råder bygghysteri i Sverige. Nytt ska byggas fort och bra. Självklart ska det vara hållbart. Men vad är hållbart? Svenska byggnadsvårdsföreningen menar att det finns mycket att lära av äldre byggnadsskick och stadsbyggnad. Husen byggdes av beprövade material som går att underhålla, med en kvalitet i hantverket och en estetik som vi bara kan beundra – från den enskilda byggnaden till hela stadsplanen. I en tid när teknik- och materialval ibland springer långt före dokumenterat och beprövat byggnadsskick ställer vi oss frågan – Hur hållbart är hållbart?

Välkommen på seminarium tisdag 25 april i Saluhallen i Uppsala! Moderator: Bengt Adolfi, Byggmästare, styrelseledamot i Byggnadsvårdsföreningen.

Program

 • 11.30–12.15 Registrering & lunch i Saluhallen på Hyllan (ingår i avgiften)
 • Goda exempel på hållbara, historiska byggnader i Uppsala.
  Byggnadsantikvarie Anders Franzén, Byggnadsvård AB presenterar intressanta exempel.
 • Har utbyte av kemikalier i vanliga produkter betydelse för humanupptag?
  Professor Carl-Gustaf Bornehag, Karlstad Universitet.
 • Principer för att skapa en god stadsmiljö.
  Meerci™, metod för värdering av stadsmiljöer & användning i stadsbyggnad.
  Arkitekt SAR/MSA, vice ordf. Byggnadsvårdsföreningen Kristina Berglund presenterar Principerna och Arkitekt SAR/MSA Tekn. dr Lena Steffner presenterar Värderingsmetoden.
 • Återanvändning av äldre byggnader skapar mervärden för stadsmiljön, genom arkitektur och rätt verksamhet i samverkan.
  Per Nelander, Statens Fastighetsverk.
 • 14.40 Kaffe och nyttig kaka
 • 15.00 Vad kan det moderna byggandet lära av husen byggda före 1958?
  Lars-Gunnar Sjö, Uppsalahem och Lars Svensson, Sh-bygg berättar hur de använder erfarenheter från förr när de bygger nytt.
 • Kulturhistoriska värden, ekonomiska intressen och miljöarbete – hur kan miljömärkning förhindra Greenwash och rovdrift på kulturarvet?
  Samtal mellan Stephan Fickler, verksamhetsledare Byggnadsvårdsföreningen och Bengt Wånggren, SGBC.
 • ”Den goda byggnaden” – finns den? Ett samtal mellan byggherren, entreprenören och arkitekten.
  Byggherre: Lars-Gunnar Sjö, Uppsalahem. Entreprenör: Lars Svensson, Sh-bygg. Arkitekt: Åsa Flarup, A-sidan och byggnadsantikvarie Martin Åhrén.
 • 16.30 Kunskapspanelen diskuterar och svarar på dina frågor.
 • 17.00 Avslutning

Anmälan och mer info på Byggnadsvårdsföreningens hemsida.