Här är Stockholms giftigaste områden

Källa:Miljöaktuellt

Nu kommer länsstyrelsens lista över de mest prioriterade förorenade områdena i Stockholmstrakten där platser med akuta risker som allmänheten bör hålla sig bort från redovisas.

Enligt länsstyrelsen i Stockholm finns det 8117 kända områden med förorenad mark i länet. Nu har man kartlagt områden där olika verksamheter lämnat efter sig föroreningar i form av olja, tjära, lösningsmedel och annat. Många av områdena ligger nära tät bebyggelse och bara ett fåtal är sanerade.
Läs artikeln här.