Här är huset som kan komposteras

Bild:Pixabay

 

Bild:Pixabay
Bild:Pixabay

Källa: Halmbalshusbyggarna på facebook. Halm och tång testas som byggmaterial i ett projekt i Danmark. Ungefär 90 procent av huset ska kunna komposteras. Intill en stor åker i Middelfart, ungefär mitt i Danmark, står det nya huset. Det består av tre sammansatta huskroppar i brun träpanel. Stommen består av laminerat trä samt kassetter byggda av plattor av pressad halm. Kassetterna är fyllda med träfiberull som isolering. Huset är det första i världen där sådana halmplattor bär last, enligt Nicholas Bjørndal. Läs mer