Handfast handbok för starkare stadskärnor

Källa: Bofast.se. Under de fem åren har det totala antalet anställda i handelsområdena ökat med 10 000, medan centrumområdena har ökat med 1 000 anställda. Stadskärnorna utarmas medan externa köpcenta breder ut sig allt mer.
I takt med att dessa nya handelsplatser växer upp som svampar ur jorden, och expanderar, runt både små och stora städer blir det alltmer angeläget för städerna att utveckla sina stadskärnor. Hur det kan gå till handlar boken ”Utveckla din stad” om. Läs mer här.