Han vill hitta ett bättre sätt att bygga

Källa: Byggindustrin. Inom samhällsbyggnadssektorn höjs nu allt fler röster för ett paradigmskifte. En av de tongivande rösterna internationellt är arkitekten och miljökämpen Jason McLennan som står bakom världens mest stringenta miljöcertifieringssystem Living Building Challenge. Han tycker att samhällsbyggnadssektorn generellt siktar för lågt i hållbarhetsfrågorna.

– Vi har redan all den teknik vi behöver för att lösa miljöproblemen. Det som saknas är ett nytt sätt att tänka. Ibland kan det hjälpa med en rejäl utmaning för att man ska våga sikta högt, säger han. Läs mer.