Hallå, Martin Erixon på XN-Villan!

solpaneler

Hur kom det sig att ni började tillverka ekohus? På vilket sätt är husen miljöprofilerade? 

Vår vision när vi grundade företaget var att vi ville ge alla människor möjligheten att bygga sitt drömhus och samtidigt ta ett miljöansvar genom att bygga för framtiden med ny teknik och nya material. Bygga sunda lågenergihus i naturliga material, utan att ge avkall på design eller boendekomfort och utan att byggkostnadenblev högre. Vi kände att hus byggda på de traditionella byggsätten med plast och mineralull inte är något som vi själva kan stå för.

GroªÛdinge-kompr IMG_3746 IMG_3739kompr IMG_3767kompr XN Villan

 

 

 

 

 

 

Hur ser bygg- och planeringsprocessen ut om man köper ett hus hos er? Från id´e till färdigt hus? Hur mycket kan man påverka utseende och planlösning?

Kunden har i stort sett fria händer att anpassa huset efter behov och önskemål samt tomtens form och läge. Faktum är att alla hus kan bli en XNvilla. Vi sätter inga gränser, utan hjälper kunden att få en trygg, seriös och kvalitetsmässigt riktig process för ett husbygge. Så det går välja bland våra genomtänkta typhus, eller komma med egna idéer och arkitektritningar.

image003
Vilka utmaningar finns med att bygga ”eko” ( som misstro mot ekolösningar, högre kostnad, att man tvingas till olika kompromisser, ett knepigt fall brukar tex vara när folk vill bygga badrum utan kemiska tätskiktsmedel och försäkringsbolagen intevill godkänna detta. Kan ni gå så ”långtgående miljöönskemål” till mötes)?

Det är en osanning att det skulle vara dyrare att bygga miljövänligt och energismart, det handlar mer om viljan att göra det och viljan att ändra på traditionella byggmetoder (som används de sista 30-40 åren). Går man längre tillbaka i tiden -30 -40 tal så hade man ett bättre materialtänk, lite lika det XNvillan använder idag, med mycket trä i väggarna och inga plaster. Sen måste man för att uppfylla byggregler använda material till exempelvis tätskikt i badrum som inte är helt miljövänligt.
Märks en ökad efterfrågan av ekohus?
Fler och fler familjer efterfrågar ekohus, man har blivit mer medveten om miljön och även sin privata hälsa, det är sundare att bo i ett naturligt hus där man tex slipper ämnen som frigörs från skivmaterial som spån och osb.
Är konsumenterna rädda för skadliga ämnen, som radon, mögel mm?
Många är rädda för mögel, fördelen med en diffusionsöppen konstruktion som XNvillan använder är att konstruktionen har möjlighet att torka ut då det inte finns någon plast i väggen som förhindrar den naturliga uttorkningen.

IMG_3746
Hur ser er typiska köpare ut?
Är mycket svårt att sätta fingret på, husen är för alla, alla som är miljöintresserade, har familj/barn eller vill spara energi. Finns många fördelar och man behöver inte vara miljökämpe för att bygga ett ekohus. Det räcker att man är mån om sin livsstil och lite öppen för nya lösningar.

Vad tror du om framtiden? Kommer vi få ett allt mer uttalat miljösegment när det gäller hus och byggmaterial ( typ som när det gäller KRAV-märkt mat)?
Vi hoppas att det kommer mer tydliga miljömärkningar på småhus. Många säger sig leverera miljövänliga hus bara för det använder miljövänligt bränsle i lastbilarna. Men vi tycker det krävs lite mer än så. En energiklassifiering på klimatskalet som på t.ex. elartiklar är något som nog skulle kunna funka och ge kunden en bra vägledning om produkten.

Nästan alla ekohus som byggs dag är ju småhus åt enskilda hushåll. Vad tror du om möjligheterna att få ut den här typen av hus i lite större projekt ( tex i större radhusområden eller i ekobyprojekt t.ex.?
Vi håller nu på och slutför ett radhusprojekt i Örebro med 7 st bostäder. Vi har även offerter ute på förskolor och hyreshus, vi ser det som mycket intressant att nå denna grupp av byggnader då de lämpar sig väl för ekologiska passivhus.

Ni är med och bygger ett naturhus i Gränna. Kan du berätta lite mer om det projektet? 
Det ett mycket spännande projekt, ett”naturhus” som ska var färdigställt till sommaren 2015 och som XNvillan har förmånen att bygga. Hela projektet utstrålar ekologi, miljö, avkoppling och återvinning. Det finns inga liknade byggnader i Sverige så det är hela tiden en utmaning för alla inblandade att hitta lösningar. Detta är en publik byggnad men vi tror att vi kommer se bostadshus byggda på liknade sätt inte allt för långt bort.XN Villan