Gröna utopier visar att det finns andra alternativ

övr (2)Källa: Extrakt.se.  Det är möjligt att både tänka och agera annorlunda. Det menar Karin Bradley som studerat det hon kallar ”gröna utopier” på olika håll i världen. – De mest intressanta utopierna idag är de som tar utgångspunkt i människors vardagsliv och kopplar samman miljöfrågan med livskvalitet, gemenskap och meningsskapande. I sin forskning har hon bland annat intervjuat personer i Berlin som av olika skäl försöker leva på andra sätt. Rörelser som försöker iscensätta ett annat samhälle bortom tillväxtekonomi, överkonsumtion och privat ägande.
– I början visste jag inte vad jag letade efter. Jag besökte kollektivboenden, ekosamhällen, ockuperade hus och tittade närmare på så kallade ”Freiraum”, vilket är ett slags allmänningar som medborgarna fått förtroende av kommunen att förvalta…Läs mer.