Gröna tak som isolerar och kyler

gröna takKälla: eon. Mindre buller, minskat behov av kylning och uppvärmning – med växter på taken går det att spara energi och få en vackrare närmiljö. Vill du arbeta i mindre skala kan du själv odla en vacker grön vägg mot fasaden i vår. Fler och fler vill bo i storstäder, i och med detta byggs det allt tätare. För att behålla grönskan, ökar intresset för att anlägga växter på taken. Läs mer.