Gröna lån – energieffektivisering till låg ränta enligt tysk modell

Gröna lån, ja. Men bygg då hållbart på riktigt. Grönt byggande handlar om mer än dimensionering av isolering och i bästa fall installation av några solceller.  

 “Sverige står för inför stora utmaningar när det gäller att uppnå klimatmålen 2020 och 2050. Vid seminarium i Almedalen i presenterade Byggnads en rapport med förslag till gröna lån till låg ränta i enlighet med tysk modell”.Källa: Byggvärlden. se. Läs artikeln här.

Kommentar: Cathrine Bülow, Ekobyggportalen. Gröna lån för gröna byggprojekt är säkerligen en god ide. Beklagligt är dock bara om bedömningen görs utifrån en ensidig fokusering på låg energiförbrukning under brukartiden som hittills varit fallet när byggindustrin pratar miljö. Grönt byggande handlar om mer än dimensionering av isolering och i bästa fall installation av några solceller. Ett sant hållbart byggande baseras  på en helhetssyn som omfattar  avkemikalisering av våra hus med övergång till  användning av naturliga, giftfria byggnadsmaterial.  Hänsyn måste också tas till huruvida materialen är förnyelsebara och hur mycket energi de förbrukar under framställningen.  Då går till exempel material som cellplast och byggskivor med limmer bort. Omsorg om människa och miljö går hand i hand.

 

Gröna klöver för gröna hus
Gröna klöver för gröna hus

 

Det som är skadligt för människan är i regel också skadligt för miljön och vice versa. Brukare, byggnadsarbetare eller människor i byggvaruindustrin får inte utsättas för risker i sin boende- eller arbetsmiljö. Slutligen är det inte bara husen som måste bli gröna utan hela stadsplaneringen och ytterst sett samhällsstrukturen. Det handlar t.ex om att bygga in minskat transportberoende, funktionsintegrering och odlingsytor i vår städer. Sist men inte minst handlar det också om sociala aspekter. Viktiga frågor är hur vi skapar mer trivsel och skönhet, hur vi underlättar möten mellan människor och hur  segregation motverkas. Så ja, gärna gröna lån ( förslagsvis även till privata gröna byggprojekt) men se till helheten och ställ också krav på sunda, hållbara materialval och vid större projekt en grön detaljplan!

Läs hela artikeln om gröna bygglån här.