Grön stämpel lockar allt fler

Källa: Byggvärlden.se. Intresset bara ökar för miljöcertifieringar. De senaste åren har 800 byggnader registrerats eller certifierats med Miljöbyggnad.Miljöcertifieringar av byggnader har ökat explosionsartat. Det svenska systemet Miljöbyggnad är populärast, från januari 2010 fram till idag har över 800 byggnader i Sverige registrerats eller certifierats med Miljöbyggnad. Läs mer.