Global kamp mot asbest

Text: Cathrine Bülow.

Innan jul hölls ett stort antal demonstrationer mot asbest runt om i världen. Bakom manifestationerna stod IBAS- en internationell organisation som kämpar mot ett förbud av de livsfarliga fibrerna samt ersättning till skadade och familjer till avlidna asbestarbetare.
 

Speciellt orolig är organisationen över den asbestboom som just nu råder i Asien och många utvecklingsländer. Bland annat hölls demonstrationer utanför gruvföretag och regeringsbyggnader i Kanada och Australien. Dessa länder har förbjudit asbestanvändning på hemmaplan men exporterar fortfarande stora mängder asbest till fattiga länder.

Den senaste tiden har asbestlarmen duggat tätt även i svensk press. Våra hus byggda på sextio-och sjuttiotalet, den epok när det användes som mest asbest, är nu i behov av renovering och allt fler asbestrivningar görs. Endast varannan rivning sker på korrekt sätt. Ett stort antal arbeten utförs med ingen eller undermålig skyddsutrustning. Såväl arbetare som boende utsätts därmed för stora faror.

De vassa asbestfibrerna penetrerar lungvävnaden och kan leda till lungcancer-något som utvecklas först 20-30 år efter exponeringen. Mesothelioma, asbestrelaterad cancer fortsätter därför att öka trots att många i-länder infört asbestförbud. Asbesten tar idag ca 300 svenskars liv per år. Världen över beräknas siffran till mellan 100 000 -300 000.

2 miljoner ton används idag årligen och WHO uppskattar att 125 miljoner exponeras för asbest på sina arbetsplatser vilket kan leda till en framtida cancerepedemi.

 

Foto: The Lancet

Indisk arbetare bredvid en säck med asbest. Han saknar helt skyddsutrustning när de livsfarliga fibrerna ska hanteras.

Internationella IBAS arbetar för ett asbestfritt samhälle. De har bland annat riktat stark kritik mot Australien och Kanada som, trots asbestförbud på hemmaplan, exporterar stora mängder av de livsfarliga fibrerna till Asien och olika utvecklingsländer. Världsanvändningen av asbest ökar idag till följd av ökad tillväxt och byggboom i länder som Indien och Kina. Under hälsofarliga förhållanden arbetsförhållanden förädlas råasbesten där till olika bygg-och väggbeläggningsmaterial med mera. Den största produkten är takskivor av korrugerad asbestcement.

I vissa fall exporteras de asbesthaltiga byggmaterialen sedan till Europa. Byggmaterial med asbest har på senare tid hittats i Sverige då allt fler byggföretag här nu satsar på billiga importprodukter. Således har vi ett dubbelt asbesthot under uppsegling. Dels den gamla asbesten som är ett problem vid rivningar och dels den nya importasbesten. Och det är ännu en gång tydligt att i en global värld med omfattande världshandel går även miljöproblemen på export.