Giftfritt alternativ till PVC-matta

PVC-friText: Cathrine Bülow. En golv/våtrumsmatta  utan PVC och mjukgörare finns nu på marknaden.

PVC är ett av våra mest miljö- och hälsovidriga byggmaterial som till varje pris bör undvikas. PVC innehåller hormonstörande och allergiframkallande mjukgörare ( ftalater) samt klor och bildar mycket giftiga rökgaser och dioxiner vid brand.

Nu har finska Upofloor utvecklat en golv-och våtrumsmatta i det nya materialet Enomer som säljs under varunamnet LifeLine. Enomermattan består till 80 % av den naturliga mineralen kalciumkarbonat och till 20 % av rena termoplastiska polymerer.  Det är helt fritt från PVC, mjukgörare, ftalater, stabilisatorer och tungmetaller. Emissionstester som utförts av Finska statens tekniska forskningsanstalt VTT observerade inga emissioner av flyktiga ämnen i inomhusluften. I händelse av brand bildas det heller inga giftiga eller farliga rökgaser vilket däremot uppstår vid förbränning av PVC- och gummigolv.

Källa: Upofloor.com