Fusket ökar vid asbestsanering

Källa: Svd.se. Rigorösa skyddsregler gäller för sanering av asbest, som är starkt cancerframkallande. Men de strikta reglerna följs inte alltid. Larmen om slarv och fusk har blivit allt vanligare.

Asbesten är totalförbjuden i Sverige sedan 1982, men finns i de flesta hus från runt 1950 till mitten av 1970-talet, bland annat miljonprogrammets bostäder. Även äldre hus innehåller asbest efter olika ombyggnader.

Runt 400000 ton finns inbyggt i fastighetsbeståndet, enligt fackförbundet Byggnads. Många av husen är nu mogna för renovering och antalet asbestrivningar ökar.

–Vi har fått mer och mer asbestarbeten, konstaterar bygginspektör Christian Lönnström på Arbetsmiljöverkets Stockholmsdistrikt.

Där har antalet förhandsanmälda asbestrivningar fördubblats sedan 2002. Men det förekommer också svartrivningar, som genomförs utan skyddskläder och avspärrningar och utan information till de anställda. Byggfacken är oroade. Läs hela artikeln här.