Frisk luft med halm och lera i väggarna

Källa:pixabay
Källa:pixabay
Källa:pixabay

Källa:Vastrannylan.fi Mikaelskolan får ett nytt kök – i huset ingår bland annat sju ton lera, 187 kvadratmeter vägg av halm och ett zinktak. Arkitekt Kati Juola-Alanen berättar att beställaren, Steinerpedagogikens vänner i Västnyland (SPV), ville ha ett ekologiskt hus. Juola-Alanen säger att naturmaterialen halm, trä och lera är ett sätt att eliminera fuktproblem. Både halm och lera tar upp och avger fukt. Halmen är helt obehandlad och tätt packad så den varken avger giftiga ämnen eller är lättantändlig. Dessutom kommer den att ha ett skyddande lager lera. läs mer