Framtidens tak ska rädda miljön

Källa: Byggvärlden.se. Solfångare, solceller och solpaneler som är integrerade i byggelementen. Och takpannor som absorberar kväveoxider från bilars avgaser. Miljöfrågorna byggs in i framtidens tak. 

Småhustillverkaren Eksjöhus monterade i slutet av maj ett demonstrationshus med ett yttertak byggt av byggelement där solpaneler ingår i själva konstruktionen. Läs hela artikeln här.