Framtidens hållbara stad kräver stora förändringar

Källa: miljo-utveckling.se. Prioritera cykel- och kollektivtrafik, gör det lätt att välja bort bilen och uppmuntra till smartare konsumtion. Det är några av ingredienserna i en mer hållbar stadsplanering.

Hur kommer framtidens hållbara stad se ut? Den frågan var utgångspunkten i ett samtal mellan Karolina Isaksson, forskare från Statens väg- och transportforskningsinstitut, och Anna Jarnehammar från IVL Svenska Miljöinstitutet. Samtalet hölls under IVL-konferensen Hållbara transporter som M&U medarrangerade. Läs mer.