Första internationellt certifierade passivhuset i Sverige

Källa: Kloka hem, text: Varis Bokalders. “Ett klimatskal med extremt goda energiprestanda. Huset är genomtänkt ner i minsta detalj för att undvika köldbryggor och otätheter och man använder sig av passivhuscertifierade fönster och dörrar från Tyskland. Det finns en enda liten köldbrygga mellan yttervägg och kantbalk beräknad till 0,04W/m, K, alla övriga anslutningar (mellanbjälklag, ytterhörn, tak och fönster), är beräknade att vara fria från köldbryggor. Men jag tycker fortfarande att man lägger ner för lite miljötänk när det gäller materialval. Varför använder man så mycket cellplast, dukar och tätningstejp i konstruktionerna? Plastmaterial tillverkas av olja, brinner bra, är känsligt för myror och åldras med tiden”. Läs mer.