Forskning visar att gröna byggnader är lönsamma

Källa: vvsforum.Forskning visar att det är ekonomiskt fördelaktigt för byggindustrin att satsa på energieffektiva hus. Kungliga tekniska högskolan (KTH) och byggföretaget NCC har i samverkan bedrivit forskning inom området. Slutsatserna presenteras i en ny licentiatavhandling vid KTH. Läs hela artikeln här.