Föreningen byggemenskaper bjuder in till uppstartsmöte med Stockholms lokalgrupp

DATUM Söndag 3 februari
TID kl 17:00
PLATS Coffice (Tjärhovsgatan / Östgötagatan)

Diskussionskväll med öppen diskussion om hur vi kan utveckla en lokal förankring och kontinuitet för byggemenskaper i Stockholmsområdet.

Hur får vi rörelsen att växa, vilka aktörer är viktiga för att upprätthålla en diskussion om byggemenskaper och hur skapar vi en aktiv dialog mellan utförare, kommuner och beställare?
Är du intresserad av byggemenskaper och vill vara med och driva diskussionen framåt, välkommen att anmäla dig till osa@byggemenskap.se senast den 31 januari.
Frågor om seminariet eller föreningen på tel 08 55 69 79 59

Program
17.00 Kort introduktion till byggemenskaper
17.30 Stockholmsgruppen hälsar välkomna och presenterar läget för byggemenskaper i Sverige och Stockholmsregionen.
18.00-20.00 Diskussion

Ladda ner inbjudan som PDF här.

Läs mer om byggemenskaper på föreningens hemsida.