Feng Shui för trädgården

 Text: Charlotta Ek-Åhrberg, European School of Feng Shui -Sweden.

Ingress och textredigering: Cathrine Bülow

Alla är vi väl bekanta med den där upplevelsen av att det känns fel eller rätt i rummet. Att man sitter på fel plats i restaurangen och känner sig utsatt och obekväm, eller att det känns konstigt och fel när man sover i vissa hotellrum.

Vi känner också till motsatsen -att man upplever harmoni och trivsel på en plats. Det går inte alltid att förklara varför. Det är inte nödvändigtvis uppenbara anledningar som färgsättning eller stil. Ibland kan man rentav känna stark trivsel i ett rum med en inredningsstil man aldrig själv skulle valt.

Hur olika faktorer påverkar vårt mående i den fysiska miljön är något man kartlagt sedan länge inom den kinesiska läran Fengshui. Man har studerat hur människor, djur och växter påverkas av former och färger i naturen och applicerat detta på arkitektur, trädgård och inredning.

Fengshui bygger på läran om de fem elementen och tankar om qi, som ofta översätts till “livsenergi”. Att inreda för god feng shui innebär att skapa rum som balanserar de fem grundenergier som universum enligt feng shui består av. Konkret kan det handla om att undvika starka färger i ett sovrum och att inte placera sängen mellan ett fönster och en dörr. Istället ska man t.ex sitta eller ligga med vägg bakom ryggen, stöd på sidorna och fri sikt mot dörren. Man ska tänka på att ha friska växter och vattenarrangemang hemma som skapar en bra atmosfär.

Nedan berättar om Charlotta Ek-Åhrberg om hur man kan tillämpa fengshui på sin trädgård:

”Våra trädgårdar ger oss möjlighet att återknyta kontakten med naturen. Förr i tiden hade man alltid en del i trädgården för kontemplation. Idag vill vi hitta en lugnare del i trädgården för avkoppling. Vi vill kunna använda alla våra sinnen –syn – hörsel – känsel – smak och lukt när vi vistas i vår trädgård. Tänk dig att stå tyst i din trädgård en tidig morgon just när solen stigit upp och lyssna på vinden och fåglarna och känna dofterna från syrenen och det daggvåta gräset under fötterna. Låt den friska luften från grönskan fylla dina lungor med allt som gör dig frisk och stark, harmonisk och glad. 

I feng shui vill vi skapa rum i rummen, för olika aktiviteter och rätt atmosfär. Vi vill ha rum för att sitta och äta och grilla, kanske i enskildhet i bersån eller med vännerna på altanen. Vi söker en skyddad plats för vila och meditation som ger trygghet. Vi vill ha en plats för barnen att leka på och en annan plats för att odla. Namnge platserna för att göra dem mera personliga.

 Det ska vara avstressande att vistas i trädgården så den bör inte vara alltför krävande. Grönskan i sig själv har en lugnande och positiv inverkan på oss. Det behöver inte vara stora rabatter som skall skötas om och stora gräsmattor att klippa.  Harmonin och skönheten ger oss näring. Låt en del av din trädgård få förbli vildvuxen.  Smala ringlande gångar saktar ner energin och binder samman trädgården. Även broar binder samman olika platser i trädgården och skapar harmoni.

Landskapet och trädgårdens feng shui är ännu viktigare än husets feng shui. Omgivningen påverkar oss mer än vi tror. I feng shuins hemland Kina tittade man på naturen och dess former när man placerade husen. Man såg vad naturen symboliserade och föreställde och placerade huset för trygghet och stabilitet för de boende. Hur ser det ut runt omkring ditt hus och hur du har det framför huset? Framsidan och framförallt ingången är väldigt viktig och den vill vi ha inbjudande och vacker. Blommande blommor och runda mjuka blad skapar mera harmoni än taggiga buskar. Du skall bli glad av att komma till ditt hem och närma dig ytterdörren. Fånga den positiva  yang energin med friska gröna växter, glada ljusa färger och bra belysning.

I fengshui arbetar man med fem symboliska djur:  sköldpaddan, draken, tigern och fågel fenix med huset/människan i mitten. Sköldpaddan representeras av berget, andra hus eller höga träd, den vill vi ha på baksidan av huset som stöd.  Draken på husets vänstra sida ger överflöd och välstånd.  Tigern på husets högra sida bör vara lägre än draken och ger skydd.  Dem kan du se i form av träd och buskar på ena sidan,  blommor och mindre växtlighet på den andra. Fågel Fenix på framsidan vill vi ge frihet i form av en öppen yta och då ger den möjligheter och framtidsutsikter. Titta efter hur det ser ut  i din trädgård, och försök skapa det de olika djuren representerar så kommer du att känna  hur du själv påverkas och kommer i balans.

Vårt viktigaste redskap i feng shui är Baguan och de fem elementen. De fem elementen är en uppdelning av yin och yang i elementen Trä, Eld, Jord, Metall och Vatten. Vi delar in trädgården i 9 lika stora delar. I klassisk feng shui använder vi kompassen och ritar  Baguan efter väderstrecken. Varje del i Baguan hör ihop med ett element och ett väderstreck. I mitten är Tai Chi – Jorden. Grundidén är att placera saker och växter i baguans element i ett harmoniskt kreativt flöde.

 Man vill gärna ha elementens alla färger och former i en feng shui trädgård.

Elementens former kan vara  höga, spetsiga, låga, runda och böljande om vartannat. 

Även gångar, rabatter, blommor och blad har olika former. Slingrande former ger mer harmoni än tex raka gångar som kan vara mera stressande. Röda och ljusa färger ger mera yang energi, aktiv energi och Blåa och lila färger ger en lugnare energi. Den sprudlande gröna växtligheten kan vi ha hur mycket som helst av. Den skapar balansen.

En feng shui trädgård behöver ha vatten i någon form – det är trädgårdens öga.  Det symboliserar framgång och rikedom. Vattnet måste vara rent, det skall vara friskt och fräscht och i rörelse. Vatten kan både ge och ta energi och att placera vatten rätt är en konst som du bör anlita en feng shui konsult till.

Vi vill gärna göra trädgården personlig genom att placera ut någon eller några symboler i trädgården. Det kan vara trädgårdskonst men det kan också vara grenar eller stenar som du hittat en fin plats åt och som får din trädgård att kännas kreativ och spännande.

Att skapa en feng shui trädgård är roligt, utvecklande och stimulerande. Låt idéerna växa fram och gör en sak i taget. Allt behöver inte bli klart första sommaren. Tillåt dig att känna hur förändringen växer fram både i din trädgård och inom dig själv. Din trädgård speglar dig själv, så som din trädgård mår så mår du själv.

 Förklaring av de fem elementen enligt klassisk feng shui:

Träelementet i Öster  representeras av  höga och raka former, uppåtgående växter, och gröna färger.

Eldelementet i Söder representeras av belysning , spetsiga former, spretiga livliga växter färgerna  rött och purpur.  

Jordelementet i Sydöst och Nordväst representeras av  krukor, stenar, plattor, grus, fyrkantiga former och färgerna  gult, orange och brunt.

Metallelementet i Väst och Nordväst representeras av  metallsaker, plåt o zink, armeringsjärn, runda stenar, runda och ovala former och färgerna vitt, metallgrått, silver och guld.

Vattenelementet i Norr representeras av  vatten, glas, böljande former, slingrande gångar och färgerna blått, lila och svart. ”