Ett av fyra badrum riskerar fuktskador

Källa: Gård och torp.se. Gamla plastmattor, otäta skruvhål, träpanel på väggar och inte minst den största boven i dramat: gamla golvbrunnar. De är några av de brister som Anticimex har upptäckt vid sina besiktningar av villabadrum. Anticimex rapport visar att ett av fyra badrum är i riskzonen för att drabbas av fuktskador. Den totala kostnaden för att renovera dessa badrum uppskattas till cirka tre miljarder kronor.

Mellan åren 2008 och 2010 besiktigade Anticimex drygt 110 000 villabadrum runt om i Sverige. Det visade sig att 26 procent av badrummen hade eller riskerade problem med fukt. De flesta av anmärkningarna som gjordes berodde på slarviga renoveringar, eller på att badrummen helt enkelt var för gamla och uttjänta. Läs hela artikeln här.