En brädgård för timmerfantaster

Källa: Gård och torp. Träd som får växa länge får bäst virkeskvalitet, och på Gotland finns en särskild brädgård specialiserad på sådant timmer.-Det speciella med de gotländska furorna är att de växer långsamt, vilket gör att det blir tätt mellan årsringarna och densiteten blir hög, berättar Göran Appelquist som har jobbat med brädgården i 20 år. Virket har höga halter av harts och är därför beständigt mot skadeinsekter och även mot röta, det blir mer miljövänligt än att tryckimpregnera!Läs mer.