Ekologiskt hus i hampa, kalk och trä

Källa:Byggahus.se Det är inte lätt att bygga ekologiskt och kretsloppsanpassat i ett Sverige dominerat av konventionell byggteknik och ett svårforcerat regelverk. Dag Melkersson, har däremot bespetsat sig på att bygga en hel jordbruksanläggning i hampa, kalk och trä i Burs på södra delen av Gotland. se här