Ekohus – ny trend med historia

Här kommer en text från Vårt nya hus baserad på en intervju med mig i vårvintras. Det mest blev väl rätt citerat till slut…”Fram till 1940-talet användes i Sverige främst traditionella byggmetoder som hade utvecklats under flera århundraden. Husen placerades omsorgsfullt i landskapet för att hålla nere energikostnaderna. Byggmaterialen var främst naturliga och lokalt producerade med virke från närliggande skogar och tegel från lokala tegelbruk. Husen målades i naturliga färger som slam- och linoljefärger. Husen hade ingen större miljöpåverkan, men var inte heller särskilt energieffektiva”…Läs mer.