Nyutkommen bok ger nyanserad och mångfacetterad bild av Sveriges ekobyar

Ekobyn Understenshöjden. Badrummen konstruerade i tegel som separata enheter i husen.

Text: Cathrine Bülow,. Ekobyn- en skärva paradis på jorden där människor lever i samklang med varandra och naturen. Eller en konfliktzon med svårigheter att få ihop försörjning och familjeliv med stora arbetsinsatser för odling och arbetsmöten?

I den nyutkomna Ekobyboken från Votums förlag ges en nyanserad bild av vad livet i en ekoby kan innebära. Här berättar invånare från olika typer av ekobyar om sina erfarenheter av att planera, bygga och slutligen bo i en ekoby.

Projekten spänner från stad till land. Från starkt idealistiska byar med hög grad av självförsörjning till grönare varianter av mer konventionell gruppbebyggelse. Arkitekter, forskare och andra professionella medverkar med synpunkter. De sju författarna är själva miljöengagerade, en av dem bor själv i en ekoby.

Drömmar-infriade och ouppfyllda, arkitektur som sticker ut, mer eller mindre långtgående kollektiva och ekologiska lösningar ryms i de skildrade ekobyarna. Men det finns inga enkla recept för en fungerande ekoby, även om en lista med råd presenteras på slutet. Texten består snarare av resonemang, reflektioner och personliga livsberättelser runt ekobylivet. Beskrivningar av miljö-och tekniklösningar står åt sidan för sociala aspekter.

Vi drömde om att bygga en by… Vi har i stort sett förverkligat det, men en dröm är alltid annorlunda en verkligheten”, sammanfattar Sara Mårskog i Skogsnäs, en av de intervjuade i boken sina erfarenheter.

Och även om det sällan blir precis som tänkt är denna boendegemenskap ändå mer socialt och miljömässigt hållbar än de flesta boendeformer.

Ekobyn Understenshöjden. Badrummen konstruerade i tegel som separata enheter i husen.
Ekobyn Understenshöjden

Läs boken, om du är det minsta intresserad av kollektiva och miljöanpassade bolösningar.