EEA: Grön infrastruktur ofta billigare än betong

BaumKälla: Miljöaktuellt. Att satsa på den “gröna” infrastrukturen är ett alternativ som i många fall är billigare än att bygga i stål och betong, konstateras i en ny rapport från EU:s miljömyndighet Environmental Protection Agency (EEA). Kostnaderna för att klimatanpassa samhället är skyhöga och notan bollas mellan stat, kommun och fastighetsägare. Att satsa på den ”gröna” infrastrukturen är ett alternativ som i många fall är billigare än att bygga i stål och betong, konstateras i en ny rapport från EU:s miljömyndighet Environmental Protection Agency (EEA). Läs mer.