Ecovillages Newsletter skriver om svenska ekobyar

Förra året reste sex unga personer från webbtidningen  Ecovillages Newsletter runt på en reportageresa i Skandnavien för att ta pulsen på några skandinaviska ekobyar.

Läs reportaget här.