Det går att bygga bättre med beprövade metoder

Källa: Byggvärlden.  -Det går att bygga bättre, och billigare hus, skriver professor Christer Harrysson, Örebro universitet och Glenn Welander, Karolinska Institutet, i en debattartikel i Byggvärlden. I stället byggs det allt dyrare och mer komplicerat, menar de. “Efter 70-talets energikris satsades det miljarder på att sänka energianvändningen. Men det lyckades inte särskilt bra. I stället blev det mer komplicerade och svårskötta hus.

Ändå fortsätter det dåliga byggandet. Varför? Jo för att tillverkare av oprövade material, konstruktioner och installationer får fortsätta att marknadsföra sina produkter. Dessutom är snabba och väderberoende byggmetoder som inte resulterar i kvalitet också alltför vanliga”….Läs mer.