Delaktighet en självklarhet vid vindkraftsetablering

Källa: Lrf.se. Debattartikel publicerad i Skånska Dagbladet 20 maj.
Det har stormat rejält runt vindkraftsetableringar runt om i landet. LRFs medlemmar kan berätta om både positiva och negativa erfarenheter om vindkraft. Mycket i vindkraftsbranschen har blivit bättre, men en del återstår att göra. Därför går LRF vidare med en handlingsplan och uppmanar alla som är involverade i en vindetablering att ansluta sig till branschens uppförandekod. Läs mer.