Debatt: Samhället måste sörja för skönhet i bostadsmiljöer

Skärmklipp-hallman“De som har resurser kan bo i vackra miljöer, medan de som inte kan välja tvingas bo i miljöer som andra har valt bort. Det är samhället skyldighet att se till att alla får tillgång till skönhet i vardagen, skriver Monica Andersson, universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen på Stockholms Universitet. Hon påtalar att det finns ett betydande folkligt missnöje med stadsbyggandet i Stockholm. Det beror på rivningar av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, okänsliga förtätningar med höga hus, trånga gator och gårdar där solen har svårt att tränga ned, samt på att parker och grönområden naggas i kanten.”

Det behövs en alternativ förebild menar Andersson och pekar på Per O. Hallman som verkade under 1900-talets tre första decennier och introducerade en konstnärlig stadsplanering i Stockholm med inspiration från William Morris och Camillo Sitte. Det var under Hallmans tid som det första arbetarbostadsbyggandet kom till med syftet att skapa goda och sunda bostäder i måttlig skala med mycket träd och grönska.