Dåligt byggande ökar BNP

Källa: Byggvärlden.Ingen har väl kunnat undgå att lägga märke till den låga kvaliteten i dagens byggande. Idag hävdar många att ökad konsumtion säkrar välfärden. Samtidigt lär vi våra barn att vi måste bygga ett hållbart samhälle med minskad energianvändning. Här finns en konflikt, skriver Svenska Byggnadsvårdsföreningens artikelförfattare och framhåller vikten av hög produktkvalitet och låga underhållskostnader. Detta i kombination med minskad energianvändning innebär att konsumtionen och BNP minskar vilket är oönskat av många. Författarna ifrågasätter här vilket intresse staten, byggherren/beställaren egentligen har av hög kvalitet på byggnaden. Läs mer.