Dålig kvalitet i många nya hus

byggarbetsplats, byggeKälla: Vi. Arkitekten och forskaren Erik Stenberg skräder inte orden när det kommer till nyproducerade bostäder.Sälj! Sälj innan det är dags att renovera! Även i ”hållbara” stadsdelar som Hammarby sjöstad satsar man på utanpåverk som stora balkonger och köksöar med marmorskivor. Samtidigt gjuter man in rör och ledningar som gör det svårt att bygga om. Dessutom utrustar man ofta husen med enstegstätade fasader, som kan orsaka fuktskador efter bara några månader. Läs mer.